Se incarca...

Garantia produselor

Comanda de minim 300 lei si beneficiezi de transport gratuit

Garantia produselor

Garantia legalã de conformitate.

Principalele caracteristici ale acesteia sunt:

1.  Are caracter obligatoriu, trebuind sã fie acordatã de vânzãtorul unui produs consumatorului acestuia. Neacordarea acestei garanþii pentru lipsa de conformitate reprezintã contravenþie, putând fi sanctionatã conform legii.

Prin vânzãtor se întelege orice persoanã fizicã sau juridicã autorizatã care, în cadrul activitãtii sale, comercializeazã produse în conditiile unui contract încheiat cu consumatorul.

Produsul înseamnã orice bun material mobil a cãrui destinatei finalã este consumul sau utilizarea individualã sau colectivã.

Consumatorul înseamnã orice persoanã fizicã sau grup de persoane fizice care cumpãrã, dobândeste, utilizeazã sau consumã produse în afara activitãtii profesionale/comerciale – asadar, prevederile legale vizeazã exclusiv protejarea consumatorului casnic.

Se aplicã doar pentru lipsa de conformitate, adicã dacã produsele se gãsesc, la momentul livrãrii lor cãtre consumator, într-una sau mai multe din urmatoarele situatii:

1. nu corespund descrierii fãcute de vânzãtor si nu au aceleasi calitãti ca si produsele pe care vânzãtorul le-a prezentat consumatorului ca mostrã sau model;

2. nu corespund oricãrui scop specific solicitat de cãtre consumator, scop fãcut cunoscut vânzãtorului si acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpãrare;

3. nu corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelasi tip;

4.  fiind de acelasi tip, nu prezintã parametri de calitate si performante normale, la care consumatorul se poate astepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului si declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, fãcute de vânzãtor, de producãtor sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

                Nu se considerã ca existã lipsa de conformitate dacã în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpãrare, consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, sã nu cunoascã lipsa de conformitate sau dacã lipsa de conformitate este cauzatã de materialele furnizate de consumator.

                Se considerã însã fi o lipsa de conformitate cea rezultatã din instalarea incorectã a produselor dacã: (i) instalarea a fost fãcutã de vânzãtor sau pe rãspunderea sa, ca parte a contractului de vânzare de produse; sau (ii) dacã instalarea s-a fãcut de consumator în mod gresit din cauza unor deficiente în instructiunile de instalare.

1.  Termenul de garantie legalã de conformitate este de 2 ani de la data livrãrii. Pentru produsele folosite, pãrtile pot agrea un termen mai mic, dar nu sub un an. Pentru primele 6 luni se aplicã prezumþia de existentã a lipsei de conformitate la data livrãrii; dupa primele 6 luni, consumatorul trebuie sã dovedeascã faptul cã lipsa de conformitate a existat la momentul livrãrii. Consumatorul trebuie sã informeze vânzãtorul cu privire la lipsa de conformitate în termen de 2 luni de la constatarea acesteia.

2.  Cel care este rãspunzãtor pentru lipsa de conformitate fatã de cumpãrãtor este vânzãtorul, nu producãtorul. Vânzãtorul are drept de regres însã contra producãtorului. De la acest regres se poate deroga prin acorduri speciale între pãrti. Nu se poate deroga însã de la obligatia vânzãtorului fatã de cumpãrãtor de a acorda garanþia pentru lipsa de conformitate.

3.  Modalitatea de acordare a garanþiei legale de conformitate este aducerea produsului la conformitate, fãrã platã, prin reparare sau înlocuire, în functie de optiunea consumatorului, Consumatorul poate alege liber între reparare si înlocuire, cu conditia ca modalitatea aleasã pentru aducere la conformitate sã nu fie disproportionatã sau imposibilã.

O mãsurã reparatorie este consideratã ca disproportionata dacã ea impune vânzãtorului costuri nerezonabile în comparaþie cu cealaltã mãsurã reparatorie, potrivit criteriilor din lege, si este consideratã imposibilã dacã vânzãtorul nu are un produs identic pentru înlocuire.

În mod subsidiar, consumatorul poate solicita fie reducerea corespunzãtoare a pretului produsului, fie rezolutiunea contractului de vânzare-cumpãrare, cu consecinta restituirii produsului cãtre vânzãtor si a pretului plãtit acestuia de cãtre consumator. Consumatorul poate cere una dintre aceste douã mãsuri (i) dacã nu beneficiazã nici de repararea, nici de înlocuirea produsului; (ii) dacã mãsura reparãrii sau înlocuirii nu a fost adusã la îndeplinire într-un termen rezonabil; sau (iii) dacã vânzãtorul nu a luat mãsura reparãrii sau a înlocuirii fãrã incoveniente importante pentru consumator. În niciun caz, consumatorul nu poate solicita reducerea pretului sau rezolutiunea contractului dacã lipsa conformitãtii este minorã.

Termenul de garantie oferit de firma S.C. Coffee Style International SRL este de 2 ani pentru produsele achizitionate pe persoana fizica si 1 an pentru produsele achizitionate pe persoana juridica.